پرش به محتوا


انجمن اتحاد برای ایران در دانمارک

برای زن، زندگی، آزادی

فعالیت های اجتماعی

کمک های بشر دوستانه، آگاهی رسانی اجتماعی، همکاری با ارگانهایی مانند عفو بین الملل، یونیسف و کمپهای پناهندگی و امور پناهجویان از جمله فعالیتهای ماست.

فعالیت های ضد مذهبی

فعالیت اصلی ما در گروه اکس مسلم اسکاندیناوی میباشد. هدف ما آگاهی بخشیدن و نقد مذهب و اسلام سیاسی میباشد و این شامل مسلمانان و مسیحیان و همه کسانی که اعتقادات مذهبی دارند نمیباشد.

فعالیت های سیاسی

هدف ما پشتیبانی از انقلاب زن، زندگی، آزادی جهت سرنگونی حکومت اسلامی درایران است. حوزه فعالیتهای ما در دانمارک و در همکاری با کمیته های بین المللی علیه اعدام و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

آخرین پست ها

برافراشتن بنر”Free Toomaj” در فستیوال قوسکلیده بزرگترین فستیوال موسیقی شمال اروپا

bla bla

sjfdskjf

توماج
توماج پسر شجاع ایران

توماج خواننده رپ معترضی که سالها صدای دادخواهی مردم ایران بود که درطی انقلاب ایران دستگیرشد و در زیر…

امیستیبت

رززررزرز

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و…

تظاهرات 21-12-2022

حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

تضاهرات 21-12-2022

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

تضاهرات 21-12-2022

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

برای آزادی ایران تلاش کنیم
کمک کنیم در کنار هم دنیایی بهتر بسازیم

انجمن آزادی ایران به انجام فعالیت های خود جوش پرداخته
و تلاش های بدون چشم داشت داشته و خواهد داشت.