پرش به محتوا


کمیته پشتیبانی از انقلاب ایران در دانمارک

دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خویش

فعالیت های اجتماعی

کمک های بشر دوستانه، آگاهی رسانی اجتماعی و سایر فعالیت ها اجتماعی، کمک به پناهندگان یکی از اهداف ماست.

فعالیت های ضد مذهبی

فعالیت اصلی ما در گروه اکس مسلم اسکاندیناوی میباشد. فعالیت ها در جهت آگاهی رسانی میباشد.

فعالیت های سیاسی

هدف ما نابودی جمهوری اسلامی است. باید یک بار برای همیشه وجود ضد انسانی جمهوری اسلامی پاک شود. کمپین ها و تجمعات ایرانیان ساکن دانمارک از فعالیت ها ی ماست.

آخرین پست ها

توماج
توماج پسر شجاع ایران

توماج خواننده رپ معترضی که سالها صدای دادخواهی مردم ایران بود که درطی انقلاب ایران دستگیرشد و در زیر…

امیستیبت

رززررزرز

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و…

یلدا جان سلام

یلدا جان سلام… یلدای بلند قامت! ما هنوز هم دوستت داریم و برای خریدن نازت دلمان لک می زند&#8230…

مسولین کمیته حقیقت یاب

شورای حقوق بشر سازمان ملل، سه زن را به عنوانشورای حقوق بشر سازمان ملل، سه زن را به عنوان مسولین کمیت…

تظاهرات 21-12-2022

حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

تضاهرات 21-12-2022

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

تضاهرات 21-12-2022

تظاهرات مقابل سفارت جمهوری جنایتکار اسلامی در کپنهاگ در پشتیبانی از انقلاب ایران، علیه احکام اعدام و حمایت از پناهجوی ایرانی ساکن کمپهای بسته و بازداشتگاه Ellebæk

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

هدفم و خدمت همه انسان های جهان به صورت ویژه به ایرانیان سراسر جهان هست. به امید ساختن دنیای بهتر.

امیر

برای آزادی ایران تلاش کنیم
کمک کنیم در کنار هم دنیایی بهتر بسازیم

انجمن آزادی ایران به انجام فعالیت های خود جوش پرداخته
و تلاش های بدون چشم داشت داشته و خواهد داشت.