پرش به محتوا

درباره انجمن آزادی ایران

انجمن ایران آزاد

فعال در ضمینه حقوق زنان و کودکان در ایران.

این انجمن از سال 1388 به صورت رسمی در کوپنهاک فعالیت ها خود را آغاز کرد.

ارزش ها و باور های ما

ما باور داریم که جان انسان و آزادی انسان والاترین و ارزشمند ترین چیزی هستند که وجود دارد.

یک چیز برای ما مقدس است و آن جان انسان هاست

امیر

مدیر

امیر

مسیول گردهمایی

امیر

مسیول هماهنگی