پرش به محتوا

womanlifefreedom

توماج

توماج پسر شجاع ایران

توماج خواننده رپ معترضی که سالها صدای دادخواهی مردم ایران بود که درطی انقلاب ایران دستگیرشد و در زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت اما همچنان ایستاده است.